Realizace staveb

  • Jednatelé společnosti jsou držiteli osvědčení o autorizaci ČKAIT v oboru pozemní stavby.
  • Jednotlivé zakázky jsou řízeny vedoucími pracovníky, kteří jsou také autorizovanými techniky v oboru.